A levél vélemény, a törvény jogalap

2020.02.07

A balassagyarmati ellenzék igenis rábólintott arra, hogy a város bejelentkezzen az eredetileg Vácnak szánt fejlesztési pénzekre

Politikai vita robbant ki Vácon egy balassagyarmati önkormányzati döntés nyomán. A nógrádi város képviselő-testülete ugyanis határozati javaslatot fogadott el még decemberben, amelynek értelmében a város felterjesztéssel élt az esetlegesen felszabaduló fejlesztési pénzekre pályázva az illetékes minisztériumok felé. A felterjesztés mellett egy levél is megszületett Balassagyarmat polgármesterének, Csach Gábornak tollából. A levelet a polgármester Orbán Viktor miniszterelnöknek címezte. A levélből aztán szemelvényeket osztott meg január 28-án keltezett cikkében a gyarmatihirek.hu. Ezt az anyagot a Váci Mérték Facebook oldalán megosztotta, lévén, hogy a levélben nevesítve szerepel a Vác városa által elutasított rendezvénycsarnokra szánt fejlesztési pénz. Mokánszky Zoltán a Fidesz-KDNP váci önkormányzati képviselője másnapi, tehát január 29-én megtartott sajtótájékoztatóján a hírre reagálva azt mondta: 

"Balassagyarmat önkormányzatának képviselő testülete azt a döntést fogadta el, hogy azt az 5 milliárd forintot, amit Vác város kapott a kormánytól a multifunkciós sport és rendezvénycsarnok fejlesztésére, arra ők igényt tartanak. Elkeserítő az egészben, hogy Balassagyarmaton az önkormányzati kormánypárti városvezetés van, de csak egyszerű többségben. És az ellenzékiek is felismerték, az ottani szivárvány koalíció is azt, hogy szükség van minden beruházásra, ahhoz, hogy egy város fejlődjön és így egyhangúlag megírták a kormánynak és a miniszterelnök úrnak és a magyar kormánynak, hogy arra az 5 milliárdra ők igényt tartanak."

Ez volt a január végi tényállás.

A váci önkormányzati televízió, az ESTV online felületén február 6-án megjelent egy cikk, amely szerint nem írt közös levelet a kormánypártiakkal a balassagyarmati ellenzék. Nos valóban nem. Ennél sokkal többet tett. Törvényi felhatalmazást adott Balassagyarmat polgármesterének, hogy legyen jogalapja bejelentkezni a fejlesztési forrásokra.

Hogyan történt ez?

Az ügy kulcsa az úgynevezett felterjesztési jog.

Az Önkormányzati törvény az önkormányzati képviselő-testületnek széles körű felterjesztési jogot biztosít. A képviselő-testület az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben  felterjesztéssel élhet az adott kérdésben hatáskörrel rendelkező állami szerv felé. 

Garanciális szabály, hogy a megkeresett szerv a megkeresésre harminc napon belül köteles érdemben válaszolni, minden jogszerű intézkedés megtételéről számot adni. Ha a tájékoztatás, illetőleg a válaszadás vagy az intézkedés nem a megkeresett szerv hatáskörébe tartozik, az köteles a megkeresést három napon belül áttenni a hatáskörrel rendelkező szervhez, és erről a megkereső helyi önkormányzatot  egyidejűleg tájékoztatni. (Ötv. 101.§.)

A felterjesztést a képviselő-testület kezdeményezi, szavazásra bocsátja, s a döntéséről határozatot hoz. Határozatában határidő kitűzésével felhatalmazza a polgármestert, hogy a felterjesztést juttassa el a felterjesztés címzettjéhez (pl. belügyminiszter) valamint tájékoztatásul a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez.

Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere a következőt nyilatkozta a Hír tv-nek január 28-án: 

"Az önkormányzatoknak lehetősége van arra, hogy a településfejlesztéssel kapcsolatban felterjesztéssel, javaslattal éljenek a minisztériumok felé, egy ilyen határozatot fogadott el az önkormányzat, egyébként egyhangúlag, tehát az ellenzék teljes támogatásával, hogy azokból a kormányzati forrásokból épülő beruházások maradványpénzeire, amiket ellenzéki önkormányzatok adott esetben visszamondanak, ugye az utóbbi időben több ilyen beruházásról tudunk, amit az újonnan megválasztott polgármesterek lemondtak, visszamondtak, negligálták, hogy ezekre a fejlesztési forrásokra Balassagyarmat bejelentkezik."

Fentiekből egyértelműen kiderül, hogy akkor, amikor a balassagyarmati képviselő-testület ellenzéki tagjai megszavazták - ahogy az ESTV Gyenes Szilárd frakcióvezető szavait idézi a "kormányzati beruházások elmaradásából származó források pályázatát általános jelleggel", akkor tudniuk kellett, hogy ezzel a döntéssel egyben felhatalmazzák Csach Gábor polgármestert arra, hogy éljen felterjesztéssel a fejlesztési források megszerzéséért az illetékes minisztériumok felé.

Az ügy konklúziója még egyszer: az ESTV igazat állított akkor, amikor azt írta: a balassagyarmati ellenzék nem írt közös levelet a kormánypártiakkal azért, hogy a város bejelentkezzen a Vácnak (is) szánt fejlesztési pénzekért. Ennél sokkal többet tett. Szavazatával egyenesen felhatalmazta Balassagyarmat polgármesterét, hogy tegye meg ezt.

Arról viszont még nincs hír, hogy hol tartanak Vác városa és Magyarország kormánya közti tárgyalások a váci csarnokra szánt fejlesztési pénzek felhasználásának módjáról. Vagy, hogy elkezdődtek-e egyáltalán.  

VM info