Álljunk meg egy szóra!

2021.07.12

 Inotay Gergely alpolgármester személyes kudarca a Baba utcai bölcsőde ügye.

 Már eddig is védhetetlen volt, amit a váci városvezetés művelt az elmúlt héten országos nyilvánosságot kapott Baba utcai bölcsőde ügyében. Minősíthetetlen, ahogy kommunikációs sifitelésbe kezdett a szociális területért felelős alpolgármester, wannabe országgyűlési képviselő jelölt-jelölt, Inotay Gergely, és megpróbálta sikerként tálalni a totális szakmai és emberi kudarcot. Mert a 35 éve sikeresen működő Baba utcai bölcsőde munkájának szétverésére nincs más szó, csak az, hogy kudarc. Szakmai és emberi értelemben egyaránt.

Ám ez nem volt elég. Matkovich Ilona ennél is tovább ment. Mondjuk ki: szokásos vasárnapi polgármesteri posztjában hazugságokkal próbálta meg magáról és a városvezetésről áthárítani a felelősséget a kormányhivatalra ebben az ügyben. Nézzük mit írt a polgármester asszony:

Az elmúlt hónapokban megkeresett egy szülő a problémával, hogy a Baba utcai bölcsődében megváltozott a részleges integrációs elhelyezés, amely korábban nagyon jól működött. Természetesen azonnal utánajártunk, mi történt. Mint megtudtam, egy 2017-es jogszabály megváltoztatta a részleges integrációs elhelyezés gyakorlatát. Az intézményvezető kérésére azonnal megkerestük a kormányhivatalt, ahonnan azonban csak hónapok múlva, a második megkeresésünkre kaptuk meg a konkrét jogi állásfoglalást. Így szeptember elsejétől a Baba utcai bölcsődében minden olyan sajátos nevelési igényű (SNI) kisgyermek gondozása integrált formában történik majd, akinél nincs ezt kizáró ok.

És akkor most nézzük a tényeket, amelyeket a Baba utcai intézménybe járó gyermekek szüleit képviselve Kárpáti-Kelemen Katalin osztott meg azon a sajtótájékoztatón, amelyen az ügyet a széles nyilvánosság elé tárta.


Matkovich Ilona tehát azt állítja, hogy a Baba utcában kialakult helyzettel kapcsolatban AZONNAL megkeresték a kormányhivatalt, ahonnan csak hónapokkal később, második megkeresésükre kaptak konkrét jogi állásfoglalást.

Ezzel a szemben az intézménybe járó gyermekek szülei szerint az igazság az, hogy a Baba utcai bölcsődében egy homályos törvényi hely megsértésére hivatkozva  már tavaly szeptemberben kialakult a szegregált nevelés, amely fizikailag elválasztotta egymástól a fogyatékkal élőket, és egészséges társaikat. A szülők már TAVALY ŐSSZEL az igazgatóhoz fordultak az ügyben, aki tiltakozásukat figyelembe sem vette. A szülők EZÉRT MÁR AKKOR a kormányhivatalhoz fordultak, ahol kivizsgálták az ügyet, és 2021. FEBRUÁR 23-án meg is született a kormányhivatal állásfoglalása, amely szerint semmilyen törvényt nem sért az intézmény részleges integrációban történő nevelési munkája. Ezt a szülők valóban AZONNAL eljuttatták a bölcsőde vezetőjéhez, aki ennek ellenére sem vette figyelembe a tiltakozást. A szülők erre tovább léptek, és a Budapesti Korai Fejlesztési Központ vezetőjéhez, Ceizel Barbarához fordultak, aki további állásfoglalást kért a bölcsődei miniszteri biztostól, Kovácsné Bárány Ildikótól. Ő szintén megerősítette, hogy a váci Baba utcai bölcsődében magas színvonalú szakmai munka folyt egészen 2020. szeptemberéig.

Összegezzünk. 2020 szeptemberében az új igazgató szegregál. Ez nem tetszik a szülőknek, először az igazgatóhoz, majd a kormányhivatalhoz fordulnak. A kormányhivatal állásfoglalása februárban az igazgató rendelkezésére áll. Neki mint intézményvezetőnek kötelessége volt ezt az iratot eljuttatni a fenntartónak, vagyis Vác város önkormányzatának. Mivel a szülők elbeszélése szerint az önkormányzat tudott a problémáról, hiszen Inotay Gergely alpolgármester tárgyalt is velük, akkor az is feltételezhető, hogy az önkormányzat a kormányhivatal állásfoglalását is ismerte már februárban. Ebből egyenesen következik, hogy az önkormányzat tisztában volt a helyzettel, amikor maga is a kormányhivatalhoz fordult, vagyis felesleges volt újra állásfoglalást kérni.

A szülők állítása szerint Inotay személyes találkozójuk alkalmával azt közölte velük, hogy teljes mellszélességgel a bölcsőde új vezetője mögött áll, hiszen maximálisan bízik szakmai felkészültségében, és szerinte ennél jobb kezekben a bölcsőde nem lehet.

Mára kiderült: de, lehet. Sőt. A Baba utcai bölcsőde vezetője csaknem egy éve tart fent olyan helyzetet az intézményben, amely gyakorlatilag semmissé teszi 35 év eddigi munkáját. Az igazgató semmibe vette a kormányhivatal, a korai fejlesztési központ, valamint a bölcsődei miniszteri biztos szakvéleményét, és csupán dafke alapon, szimpla szakmai bosszúvágytól vezérelve söpörte le elődei eredményeit.

Hát... Ezúton is gratulálunk neki, és vele együtt Inotay Gergely alpolgármesternek, és Matkovich Ilona polgármesternek. Valamint szerintünk azt a szakmai és emberi minimumot sikerként eladni, hogy szeptembertől újra visszaállhat a régi rend, inkább szánalmas, mint nevetséges.

Abba bele sem merünk gondolni, mi lenne, ha Inotay országgyűlési képviselőként hasonló felkészültséggel és szakmai hozzáértéssel intézné a város ügyeit a parlamentben. Habár mindegy. Matkovich Ilona úgyis szépre hazudna mindent.  

MJP