Cigánypasztorációs témanap

2019.12.28

Minden harmadik iskolakezdő gyermek roma származású családban él Magyarországon. Ez egy váci konferencián hangzott el. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola témanapján Beer Miklós akkor még hivatalban lévő váci püspök azt mondta: egyre sürgetőbb felkészíteni a pedagógusokat a roma kultúrájú diákokkal való törődésre.


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik roma származású hallgatója nyitotta meg énekével az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rendezvényét. A konferencia témája az volt, hogy miként tudják kezelni az egyházi oktatási intézmények a többségi társadalom és a romák közötti kulturális eltérést. Libor Józsefné rektor szerint  a magyar-cigány ellentét sokszor félreértések miatt alakul ki. Mert egy esetleg deviáns viselkedésnek vélt mozzanat mögött lehet egy egyszerű hagyománytisztelet is a gyermek részéről. Például egy családi esemény, amit föltétlen meg kell, hogy otthon ünnepeljenek, vagy olyan hagyományos öltözékben kell, hogy megjelenjen a gyermek, amit nem biztos, hogy a többség tud tolerálni, ha nem ismerik a mögöttes hátteret.

A főiskolát fenntartó váci egyházmegye évek óta komoly figyelmet fordít a romákra. Külön cigány pasztorációs központot működtet, és számtalan egyéb módon segíti a hátrányos helyzetű diákok iskoláztatását.

Magyarországon jelenleg 7 és 10 százalék közé becslik a cigányság részarányát. De a demográfiai mutatók szerint a népcsoport aránya növekszik a társadalmon belül.