Fosztóképző

2020.04.22

Az olvasóra bízzuk a véleménycikkünk címében megfogalmazott rejtett utalások felfejtését. Annyit elöljáróban azért elmondunk, hogy a magyarban fosztóképzős szóalaknak nevezzük a -talan, -telen, -atlan, -etlen, -tlan, -tlen végződésű szavakat. Úgy is mint "illetéktelen", vagy "érdemtelen". A sor tetszés szerint tovább folytatható. 

A koronavírus árnyékában politikai vihar, (vagy nevezzük inkább "helyi zivatarnak") támadt a váci közéletben a helyi képviselő-testület egyik választott! tagjának minapi városházi látogatása miatt. Nevezett képviselőnek tudomására jutott, hogy a Városházán egyes vélemények szerint a mostani "háborús" viszonyokhoz képest túlzó beruházás zajlik, amely jelentősen túlnyújtózkodik egy "frissítő festés" fogalmán. A képviselő így fogta magát, és élve az önkormányzati törvényben rögzített felelősségével (32. § (1) Az önkormányzati képviselő a település (fővárosi kerület, megye) egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.), és a szóbeszéd helyett saját szemére akarván támaszkodni, elment a helyszínre, hogy megnézze, valós-e az információ. A portán be is jelentette ez irányú szándékát, és a helyszínt biztosító portás be is engedte. (Ezen a ponton dől meg a közéletben terjedő első fosztóképzős állítás, miszerint a képviselő "illetéktelenül" jutott volna be az épületbe. Volt ugyanis felelős személy. akinek feladata az illetéktelen behatolás megakadályozása.) 

A képviselő körbejárta az épületet, és látott, amit látott. A látottakról véleményt is formált, amit közölt egy újságíróval, aki ebből egy cikket is készített. 

A cikk után számos ellencikk született a városvezetéshez közel álló szerkesztett és közösségi médiaplatformokon egyaránt. Ezek mindegyike úgy álltja be a képviselő akcióját, mint illetéktelen behatolást egy közintézménybe. 

Néhány kérdés jutott eszünkbe az ügy kapcsán. 

1. Ha a képviselő nem juthatott volna be az épületbe, akkor miért tudott bejutni?

2. Ha már bejutott, hogyan tudott olyan helyre bemenni, ahová állítólag csak védőfelszerelésben lehet belépni? 

3. Ha már védőfelszerelés nélkül jutott be, hogy tudhatott olyan irodába belépni, ahol állítólag védett adatok is vannak? 

Nem idézzük ide az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény összes vonatkozó passzusát. Elég a 14. fejezet 25/I-es paragrafusának 3. bekezdésének a) pontja: 

(3) Az adatkezelő és tevékenységi körében az adatfeldolgozó az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekkel biztosítja

a) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadását

Szóval, ha a váci városházán minden tekintetben minden rendben van, akkor minden rendben, és mindenfajta illetéktelen behatolás lehetetlen. 

Mondjuk akkor is lenne lehetőség arra, hogy járványhelyzet idején nyilvánosságra hozzák a városházi felújítás költségeit, ha már az új városvezetés mindent megtesz a kommunikációs nyitottságért. 

Akkor biztosan mellőzni lehetne minden egyes fosztóképzőt. 

VM vélemény