Jelentősen megvágta a kulturális kiadásokat Vác város önkormányzata

2020.03.04

Régen rossz, ha egy városvezetés azzal próbál meg spórolni, hogy leépíti hosszú évek munkájával megalapozott kulturális életét. Márpedig Vác új vezetése erre az útra lépett. Azt még nem tudni, mit hoz a jövő, de az bizonyos, hogy a 2020-as év költségvetésének egyértelmű vesztese a kulturális élet. 

Ennek legszembetűnőbb példája a Váci Dunakanyar Színház. Magával a történettel külön cikkben foglalkoztunk, most inkább a pénzügyi vetületét vizsgáljuk a váci színház történetének. Egyértelmű, hogy pénz nélkül semmit nem lehet felépíteni. Márpedig Vác előző önkormányzata színházat és valódi kulturális életet kívánt építeni, és erre kész volt anyagilag is áldozni. A grafikon adatait a vac.hu oldalra feltöltött éves városi költségvetésekből vettük. Jól látható, hogy a két cikluson keresztül Vácot vezető jobboldali önkormányzat jelentős anyagi erőt tett a színház mögé. Olyannyira, hogy 2019-re a teátrum elérte a kiemelt státuszt, és az addigiakhoz képest a plusz állami forrás bevonásával kétszeresére tudta emelni büdzséjét. Ez meglátszott a látogatottságon is: Vác első igazi kőszínházát a közönség bérletek, jegyek vásárlásával díjazta, és az elmúlt évben már több néző jött a színházba, mint a város teljes lakossága. Ezt a folyamatot törte meg a sok párt és szervezet összefogásával létrejött "szivárványkoalíció", amikor a 2016 előtti szintre csökkentette a színház 2020-as költségvetését. De korántsem a színház az egyetlen vesztese a város idei büdzséjének. 

A Dunakanyar Néptánc Egyesület két évtizede része a város kulturális életének. Az elmúlt években ezt az áldozatos munkát megbecsülve a város folyamatosan szinten tartotta, sőt, 2019-ben meg is emelte a társulat költségvetési támogatását. A táncosok Vác város honlapján ekképp vallanak magukról: 

"Számos térségi és nemzetközi rendezvény, fesztivál résztvevője, az ország legnagyobb néptánc gyermek- és ifjúsági fesztiválján ért el kétszer abszolút második helyezést, Százhalombattán a legautentikusabb előadás címet nyerte el.

2018 augusztusában Vác Városa Pro Urbe díjjal tüntette ki a táncegyüttest, mely két évtizedes, áldozatos munka gyümölcse, egyben feladat a jövőre tekintve, hogy méltán képviselhessük városunk néptáncos közösségét.
Az autentikus táncoktatás mellett kortárs elemek, gondolatok színesítik műsorainkat, több egész estés táncszínházi darabbal büszkélkedhetünk, legutóbb nagy sikert aratott "Balladák leányai" c. előadásunk.
Oktatóink tapasztalt pedagógusok, akiknek a szakmai minőség mellett elsődleges céljuk a közösség építése, fenntartása, a tánc, a mozgás szeretetére való nevelés."

Nos, ez a hitvallás arra volt elég a város mostani vezetőinek, hogy jóval a 2016-os szint alá, egymillió forintra vágják vissza a néptánc együttes önkormányzati támogatását. De a sor még nem teljes. 

A Vácon szisztematikus építkezéssel elindított színházi élet utánpótlásának méltó helyszíne a Fónay Humánia Társulat, hiszen maga a kőszínház gondolata is innen indult el. A város ennek megfelelően évről évre növelte az amatőr színjátszók támogatását, Nem úgy 2020-ban. Idén ugyanis jelentősen megvágta azt. 

De így járt a Vox Humana kórus is. Vác zenei életének egyik kiemelkedő képviselője, a Vox Humana, 1938-től van jelen a helyi kulturális életben. Hitvallása szerint: 

"A kórus feszített munkatempóban, ám oldott hangulatban, heti két alkalommal próbál a váci Madách Imre Művelődési Központ Maklári termében, hogy minél magasabb művészi színvonalon tudjon eleget tenni felkéréseinek, és megfelelni értékközvetítő szerepének. A Vox Humana Énekkar felnőtt vegyeskar, vegyes korosztállyal, jelenleg 60-65 taggal működik, és büszke arra, hogy az itthoni pezsgő zenei élet keretein belül megbecsült, kiemelkedő szerepe van az amatőr kórusmozgalomban."

Az ő költségvetésüket sem kímélte a város: a 2017-es szint alá, kilencszáz ezerre csökkentette az elmúlt évi kétmillió forintról. 

2020. márciusában tehát megakadni látszik az elmúlt évek kultúraépítő munkája Vácon. Csak remélni lehet, hogy a kommunikációból eddig jelesre vizsgázó új városvezetés nem marad meg a szavaknál.